France vs Portugal 0-1 / [4K]

France vs Portugal 0:1

Portugal vs France 1:0

╔═════════════════╗
► Portugal vs France 1-0 ◄
╚═════════════════╝

portugal vs france 1:0, გუგა ტევე, გუგა თივი,
portugal vs france 1-0, გუგატევე, გუგა ტივი,
გუგათვაური, გუგატივი, gugakaka, გუგა ტვ,
გუგა თვაური, გუგათივი, gugatv, гуга тв,
гуга тваури, gugatvauri, gugakakatv,
guga tvauri, гугатваури, guga kaka,

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

⚠️ All Rights Reserved ®️
“Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.”

✅ Copyright laws and proposals:
Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights
This video is fair use under U.S. copyright law because it is noncommercial and transformative in nature, uses no more of the original than necessary, and has no negative effect on the market for the original work.

✅ To all people, who are engaged to inspect copyright:
I must state that in NO way, shape or form am I intending to infringe rights of the copyright holder. Content used is strictly for research/reviewing purposes and to help educate.
Everything is in accordance with fair use law and should not be punished in any way!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

You might be interested in